Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, 2002,
Galēnu pagasts
Krucifikss Feimaņos, 2002,
Feimaņu pagasts
Uļjanovas vecticībnieku lūgšanu nams, 2002,
Sakstagala pagasts
Uļjanovas vecticībnieku lūgšanu nams, 2002,
Sakstagala pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Straupes luterāņu mācītājmāja, 1977,
Straupes pagasts