Mēmele pie Skaistkalnes, 1960-07,
Skaistkalnes pagasts
Dekšāres bibliotēka, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres skola, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Grupas portrets, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Siena talka, [198-],
Dekšāres pagasts
Jaunlaulātie, 1926-10-07
Kāzinieki, [193-],
Viļānu novads
Izvaltas 6. kl. pamatskolas skolnieki, 1930,
Izvaltas pagasts
Dekšāres pagasts. Kristības, [196-],
Dekšāres pagasts
Kuldīga. Tilts pār Ventu, [196-],
Kuldīgas pilsēta
Viļāni, 1975,
Viļānu pilsēta
Rēzekne, [193-],
Rēzekne
Dekšāres pagasts. Ogotāji, [196-],
Dekšāres pagasts
Ādolfs Borbals, 1954-09,
Siguldas novads