Ludvigs Hagendorfs, [193-],
Cēsu pilsēta
Pēteris Augusts Vītiņš, [193-],
Valmiera