Kuldīga. Nams Kalna ielā, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Pilsētas valde, 193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tūku fabrika, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas pilsētas dzirnavas, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Jēkaba kanāls Pārventā, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Pasta nams, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas Valsts ģimnāzijas ēka, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tilts pār Ventu, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tiltiņš pilsētas dārzā, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tirgus laukums, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tilts pār Ventu, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Zivju tirgus, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Policijas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ebreju pamatskola, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ebreju pamatskola, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vācu ģimnāzijas ēka, [193-],
Kuldīgas pilsēta