Valsts Smiltenes vidusskola. Kājbumbas komanda, 1923-09-30,
Smiltenes pilsēta
Valsts Smiltenes vidusskolas orķestris, 1924,
Smiltenes pilsēta
Valsts Smiltenes vidusskolas orķestris, 1925,
Smiltenes pilsēta
Valsts Smiltenes vidusskola. Izlaidums, 1926,
Smiltenes pilsēta
Valsts Smiltenes vidusskola. Koris, [192-],
Smiltenes pilsēta