Smiltene. Mācītājmuiža, 2005-10-14,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Limbažu iela, 2005-10-14,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Limbažu un Rīgas ielas, 2005-10-14,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Rīgas iela, 2005-10-14,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Raiņa iela, 2005-10-14,
Smiltenes pilsēta