Dzelzceļa tilts pār Aivieksti, [193-],
Aiviekstes pagasts
Daugavas krasts pie Plaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Plosti Daugavā pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava. Grūbes krāces pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krāces pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta