Gunta, Ināra un Zaiga Galiņas, 1958,
Rojas pagasts
Gunta un Zaiga Galiņas, 1958,
Rojas pagasts
Ķemeri. Parks, 1937,
Jūrmala
Valmiera no tilta, 1938,
Valmiera
Didriķis Štāls, 1934,
Rojas pagasts
Kaltene. Mājas "Burliņi", 1937,
Rojas pagasts
Pēteris Galiņš, 1938-11-09,
Rīga
O.Lipša, 1938,
Rīga
Pēteris Veisters, 1935,
Rīga
Žanis Paeglītis, 1938,
Rīga
Valdis Titāns, 1939,
Rīga
Jānis Galiņš, 1941,
Rīga