Asūnes pagasta valde, [193-],
Asūnes pagasts
Ķepovas pamatskolas mazpulcēni, 1938,
Ķepovas pagasts
Iesvētības Asūnes draudzē, 1940-06,
Asūnes pagasts
Jāzeps Melkers, 1916,
Asūnes pagasts
Marija Melkere un Genovefa Pauliņa, [195-],
Asūnes pagasts
Priesteris Aloizs Gabris, [193-],
Asūnes pagasts
Ērģelnieks Broņislavs Seikstulis, 1962-01-28,
Asūnes pagasts
Asūnes baznīcas kora dziedātājas, 1953-08-09,
Asūnes pagasts
Dagdas baznīca, [196-],
Dagdas pilsēta
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta