Anna Grauba pie Ķepovas skolas, 1950,
Ķepovas pagasts
Melkeru ģimene Lukšovā, 1956,
Ķepovas pagasts
Aloizs Ciršs, 1934,
Liepāja
Aloizs Ciršs, 1934,
Liepāja
Ķepovas 7-gadīgās skolas izlaidums, 1948-06-19,
Ķepovas pagasts
Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts
Aglonas ģimnāzijas 4b klase, 1938,
Aglonas pagasts
Krāslavas ģimnāzija, 1943. vai 1945. gads, 1943-1945,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas ģimnāzija, 1943. vai 1945. gads, 1943-1945,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas ģimnāzija, 1943. gads, 1943-04,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas ģimnāzija, 1944. gads, 1944-03-31,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas ģimnāzistes, 1946. gada 19. martā, 1946-03-19,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas vidusskola, 1947. gads, 1947-05-14,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas 1. vidusskola, 1947. gada 14. maijā, 1947-05-14,
Krāslavas pilsēta
25 gadi kopš Krāslavas ģimnāzijas beigšanas, 1972-06-17,
Krāslavas pilsēta