Neretas luterāņu baznīca, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Pamatskola, [1936],
Neretas pagasts
Nereta. Pamatskola, [1936],
Neretas pagasts
Ceļš uz Neretas pamatskolu, 1939,
Neretas pagasts
Nereta. Pasts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Ēka, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Ēka, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Ēka, [193-],
Neretas pagasts
Dienvidsusēja pie Neretas, [193-],
Neretas pagasts
Dienvidsusēja pie Neretas, [193-],
Neretas pagasts
Neretas skats, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas novads
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts