Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciema centrs, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciema centrs, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciema ēdnīca, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciema veikals, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Lēnu mācītājmāja, [197-],
Nīkrāces pagasts
Kazdangas audzēkņu grupas portrets, 1936,
Kazdangas pagasts