Nīgrandes pagasts. Otīlija Mellenberga, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīgrandes pagasts. Mājas "Vēveri", [19--],
Nīgrandes pagasts
Nīgrandes pagasts. Ražas novākšana, [19--],
Nīgrandes pagasts
Nīgrandes pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Remesu ģimene, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Grupas portrets, [194-]
Kārlis un Līze Jansoni kāzu dienā, 1939-04-10,
Skrundas novads