Rautenfeldu kapličas drupas, 2016-09-18,
Salas pagasts
Biržu evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Salas pagasts
Upes Jodeļi, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Bijušā VU "Jēkabpils meliorācija" darbnīcas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Viesītes pagasts. Vecais kilometru stabs, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Viesītes pagasts. Ratnieki, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Viesītes vidusskola, 2016-09-18,
Viesītes pilsēta