Vārenbrokas muižas drupas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārenbrokas muižas drupas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārenbrokas muižas drupas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārenbrokas muižas drupas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārenbrokas muižas drupas, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārenbrokas muižas logs, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Vārnavas skola, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Piemiņas akmens Gothardam Frīdriham Stenderam, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Sunākstes pamatskola, 2016-09-18,
Sunākstes pagasts
Sviļu krogs, 2016-09-18,
Sunākstes pagasts
Seces dzelzceļa stacija, 2016-09-18,
Seces pagasts
Stučkas RCBS Skrīveru 2. bibliotēkā, [19--?],
Skrīveru novads
Vīrietis pie apbalvojumiem, [19--?],
Skrīveru novads
Pāles ūdensdzirnavu drupas, [196-?],
Pāles pagasts