Parāde, [19--],
Rīga
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Bērzgales pagasts
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Jēkabpils
Neatpazītu karavīru dubultportrets, [19--],
Jersikas pagasts
Neatpazīta karavīra portrets, 1943-08-06,
Ludzas pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, 1943-03,
Valmiera
Neatpazītu karavīru grupa dārzā, [19--],
Alojas novads
Neatpazīti karavīri atpūtā, [19--],
Jaunalūksnes pagasts
Pavasara sēja, [19--],
Jaunpils pagasts
Skolēni ar skolotājiem, 1938-05-15,
Ķoņu pagasts
Mēru (Mēra) muiža, [19--],
Bilskas pagasts
Ērģeme. Skats uz baznīcu, [1936?],
Ērģemes pagasts