Rūjiena. Grīnvaldu nams, [191-],
Rūjienas pilsēta
Lestenes baznīcas altāris, [193-],
Lestenes pagasts