Tirdzniecības centrs Baložu ciematā, [198-],
Baložu pilsēta
Daudzdzīvokļu mājas Baložu ciematā, [198-],
Baložu pilsēta
Baložu kūdras fabrikas brikešu cehs, [197-],
Baložu pilsēta
Baložu ciemata bērnudārzs, [198-],
Baložu pilsēta
Baložu ciemata katlu māja, [197-],
Baložu pilsēta