Vārnavas pamatskola, [19--],
Viesītes novads
Viesītes dzelzceļa darbinieki atpūtā, [195-?],
Viesītes novads