Rūjienas vidusskola, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Rūjas upe, [195-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [196-],
Rūjienas pilsēta
Salacas upe pavasara laikā, [196-],
Mazsalacas pagasts
Salacas upe pirms saulrieta, [196-],
Mazsalacas novads
Mazsalacas apkaime. Ziemas ceļš, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas upe, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Siena gubas pļavā pie Salacas, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta