Salacas upe ziemā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta
Salacgrīvas jūrmala, [196-],
Salacgrīvas pilsēta
Salaca. Sarmas rīts, [196-],
Salacgrīvas pilsēta
Siguldas pastkarte, [196-],
Siguldas pilsēta
Sigulda, [196-],
Siguldas pilsēta
Siguldas klints, [196-],
Siguldas pilsēta
Sigulda, [196-],
Siguldas pilsēta