Ķirpīšu ģimene, [1903?],
Valkas pilsēta
Imants Ķirpītis, [193-],
Valkas pilsēta
Edgars Ernests Ķirpītis iesvētes dienā, 1936-07-12,
Valkas pilsēta
Ērika Elvīra Ķirpītis, [193-],
Jelgava
Alvine Pakuls iesvētīšanas dienā, [19--],
Valkas pilsēta