Anna Prauliņa dz. Millere un Paulis Prauliņš, 1936-08-22,
Mazsalacas pilsēta