Krāslavas ģimnāzija, [193-],
Krāslavas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, 1937-02-10,
Viļakas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, 1937-02-10,
Viļakas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, 1937-02-10,
Viļakas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, [193-?],
Viļakas novads
Viļakas mežsaimniecības skola. Medības, 1936-11-21,
Viļakas novads
Baltinavas skolas un skolotāji, [193-?],
Baltinavas novads
Meža dienas Viļakā, 1937,
Viļakas pilsēta
Viļakas valsts ģimnāzija, [193-?],
Viļakas pilsēta
Viļakas valsts ģimnāzija, [193-?],
Viļakas pilsēta
Dagda, [19--],
Dagdas pilsēta
Dubuļu ezers, [193-?],
Kastuļinas pagasts
Ceļš uz Bukmuižu, [193-?],
Ezernieku pagasts
Cārmaņa ezers, [193-?],
Aulejas pagasts