Neatpazītu cilvēku portrets, [192-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Karavīri, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazīta bērna portrets, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Meitenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu bērnu portrets, [193-?],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-],
Ludzas novads