Ventspils. Zvejnieku osta, [193-?],
Ventspils
Daugava pie Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Limbaži. Lielezera ainava, [193-?],
Limbažu pilsēta
Aizpute. Estrāde Vadoņkalnā, [193-],
Aizputes pilsēta
Rīga, [193-],
Rīga
Rauna, [193-],
Raunas pagasts
Valka no Avotkalna, [193-],
Valkas pilsēta
Alūksnes baznīca, [193-],
Alūksnes pilsēta
Rīga. 1905. gada parks, [193-],
Rīga
Rīga. Doma baznīca, [193-],
Rīga