Veckuldīgas pilskalns, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kazdanga, [193-?],
Kazdangas pagasts
Kandava. Kuršu pilskalns, 1939,
Kandavas pilsēta
Kandavas pagasts. Līgas dzirnavu ezers, [193-?],
Kandavas pagasts
Lazdonas luterāņu baznīca, [193-],
Lazdonas pagasts
Tepera ezers Smiltenē, 1937,
Smiltenes pilsēta
Rīgas jūrmala, [192-],
Jūrmala
Ļaudonas apkārtne, [193-],
Ļaudonas pagasts
Talsi. Talsu ezers, [193-?],
Talsu pilsēta
Ventspils, [19--],
Ventspils
Ventspils osta,
Ventspils
Ogres upe, [193-],
Ogres pilsēta
Ogre. Peldvieta Ogres upē, [193-],
Ogres pilsēta