Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Gulbenes pilsēta
Neatpazītu sieviešu portrets, [193-],
Gulbenes pilsēta
Anna Millija Avotiņa iesvētību dienā, [193-],
Gulbenes pilsēta
Arvīds Vīksniņš ar ģimeni, 1935-07-28,
Gulbenes pilsēta
Trīs meiteņu grupas portrets, [192-],
Gulbenes pilsēta
Iesvētībās, [192-],
Gulbenes pilsēta