Ludza. Skolnieki, 1931,
Ludzas pilsēta
Ekskursija uz Aglonu, 1931-05-14,
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzija, [192-?],
Aglonas pagasts
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Pēteris Kercs, 1931-09,
Ludzas pilsēta