Skrunda. Iesvētības , [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Drēbnieks, [193-],
Skrundas pilsēta
Svinību viesu portrets pie galda, [193-],
Skrundas pilsēta