Mazsalaca. Austra Līcis Jēkaba meita 1935. gadā, 1935-06-29,
Mazsalacas pilsēta
Jānis Īzajs Jāņa dēls Mazsalacā, 1932,
Mazsalacas pilsēta