Mazsalaca. Raiskas vilnas vērptuve, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [191-],
Mazsalacas pilsēta