Vaiņoda. Vaiņodas aleja, 1929-01,
Vaiņodes pagasts
Lielbātes sanatorija, [192-],
Vaiņodes pagasts