Vaiņoda. Vaiņodas aleja, 1929-01,
Vaiņodes pagasts