Skolotāja Aleksandra Kuršinska, 1919-1921,
Liepāja