Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Latvijas armijas karavīrs, 1920,
Kārsavas novads