Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts