Krustpils ziemā , [193-?],
Jēkabpils
Krustpils pils pagalms, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils pils, [193-?],
Jēkabpils
Jēkabpils cukurfabrika, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils un Jēkabpils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils stacija, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Dambja iela, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils un Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Brīvības iela, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils ziemā, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils apriņķa slimnīca, [193-],
Jēkabpils
Krustpils tilts, [193-],
Jēkabpils
Krustpils. Rīgas iela, [193-],
Jēkabpils