Jelgavas pils naktī, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils naktī, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Pētera akadēmija, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Tilts pār Lielupi, [191-?],
Jelgava
Jelgavas dzelzceļa stacija, [191-?],
Jelgava