Daugava. Grūbes krāces pie Pļaviņām, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta