Lielvārdes stacija, [193-],
Lielvārdes pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Lielvārdes novads