Liepāja. Gulbju dīķis, [191-],
Liepāja
Bernāti, [192-],
Nīcas pagasts