Ezere. Valsts saimniecība, [193-],
Ezeres pagasts
Ezere. Valsts saimniecība , [193-],
Ezeres pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Milda Balodis, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Livija Zemītis, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Lillija Students, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Vera Lasis, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Milda Baltiņš, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Emma Balodis, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Jaunas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Jauna vīrieša portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītu jaunu sieviešu portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Jaunu sieviešu salonportrets, 1929-03,
Kuldīgas pilsēta