Ape. Viesnīca, 1904,
Apes pilsēta
Ape, [191-?],
Apes pilsēta