Jelgavas pils naktī, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils naktī, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Pētera akadēmija, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Tilts pār Lielupi, [191-?],
Jelgava
Jelgavas dzelzceļa stacija, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Airētāju klubs, [19--],
Jelgava
Jelgavas Aleksandra skola, [190-?],
Jelgava