Liepāja. Muzikantu grupa, [193-],
Liepāja
Liepāja. Graudu iela, [193-],
Liepāja
Latvijas armijas karavīri, [1919],
Liepāja