Cesvaines stacija, [191-],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta