Cesvaines stacija, [191-],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta
Gulbene. Pils no parka puses, [192-],
Gulbenes pilsēta