Amatas grava pie Kārļiem, [193-],
Drabešu pagasts
Cēsis, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pils parka kāpnes, [193-?],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [191-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Maija parks, 1942,
Cēsu pilsēta
Skatu tornis pie Cēsīm, [1915],
Cēsu pilsēta
Rauna - Pilsdrupas, [193-],
Raunas pagasts
Cēsis. Gaujas ceļš, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Ceļš uz Gauju, [194-],
Cēsu pilsēta
Cēsu pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Emma Kučārs, 1936,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Raunas iela, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Parks, [192-],
Cēsu pilsēta