Latvijas - Krievijas robeža Zilupē, [193-],
Zilupes novads
Zilupes tirgus, [192-],
Zilupes pilsēta