Viesīte. Meža dienas, [193-],
Viesītes pilsēta
Jēkabpils. Pārceltuve, [192-],
Jēkabpils
Viesīte. Uzraugu kopbilde, [193-?],
Viesītes pilsēta
Viesīte no Stampanu kalna, [192-],
Viesītes pilsēta
Viesīte. Poļu laukstrādnieces, 1940,
Viesītes pilsēta