Anna Lūkina, [19--],
Valmiera
Ape, [19--],
Apes pilsēta