Ierīce baļķu transportēšanai, [1945],
Kārķu pagasts
Arvīds Aumeistars, Strenču MRS, [195?],
Strenču novads
Baļķu pludināšana pa Aivieksti, [1933?],
Kalsnavas pagasts